top of page

Orthomoleculaire therapie

De term orthomoleculair werd geïntroduceerd in 1968 door nobelprijswinnaar professor Linus Pauling. Orthos komt uit het Grieks en betekent; juist, recht of gezond en moleculair staat voor; op moleculen niveau. 

Het is algemeen bekend dat veel westerse ziekten ontstaan door verkeerde voeding en leefstijl, denk hierbij aan hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Maar dit geldt ook voor vele andere aandoeningen, waarbij er geen medisch oorzaak bekend is, bijvoorbeeld prikkelbare darmsyndroom, eczeem, allergieën of chronische ontstekingen.

In de loop der jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van voeding en supplementen op de gezondheid en bij het behandelen van allerlei aandoeningen. Deze kennis gebruikt de orthomoleculair therapeut om te zorgen dat er in het lichaam een optimale balans ontstaat zodat het zelfgenezend vermogen van het lichaam zijn werk kan doen. 

De orthomoleculair therapeut kan helpen om de oorzaak van deze aandoeningen op te sporen en met voedings- en supplementen advies wordt er gezorgd dat het lichaam alles binnenkrijgt wat het nodig heeft om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, zodat de klachten verminderen of geheel verdwijnen. 

Hoe gaat het in zijn werk; voorafgaande aan het eerste consult wordt er een uitgebreide intakeformulier ingevuld en een voedingsdagboek bijgehouden. Tijdens het eerste consult worden deze besproken en kan er indien gewenst laboratorium onderzoek gedaan worden (o.a. EMB test of IgG voedselovergevoeligheidstest) om te kijken of er bijvoorbeeld een tekort is aan vitaminen of mineralen of een voedselovergevoeligheid, die bepaalde klachten kunnen verklaren. Tijdens het tweede consult wordt er een plan besproken en wordt er advies gegeven over wat wel en niet te eten en welke supplementen een ondersteunde rol kunnen spelen. Vervolg consulten vinden meestal na 8 weken plaats. Er wordt dan gekeken hoe het gaat en welke stappen er verder nog gezet kunnen worden om de gewenste doelen te behalen. 

bottom of page